Plastprodukter som plaströr & plastprofiler

Pipe extrusion line in The Gambia

Maskin för extrudering av plaströr

Du som vill få plastprodukter tillverkade bör ta kontakt med DX Plastprodukter som tillverkar rör av plast och plastprofiler. Tillverkningsprocessen för plast kallas för extrudering och genomförs genom att smälta ner plast och sedan låta den stelna i ett formverktyg.

upphettad-plast

upphettad plast

I processen kommer den heta plasten att kylas av för att sedan få den form som verktyget anger. Med hjälp av denna process går det att skapa i stort sett alla typer av plastprodukter som exempelvis slangar, lister, olika stavar, detaljer inom sjukvården och mycket mer. Det enda som sätter begränsningarna är din egen skaparförmåga. De som arbetar med att framställa prototyper kan ta en extruderingsfirma till hjälp för att får fram en. Även här finns det möjlighet att få hjälp att skapa ett formverktyg som passar. Ibland kan även externa parter kallas in för att skapa formverktyget, men det sköts oftast av firman som också står för extruderingen.

Om mer avancerade typer ska tas fram där flera olika plastsorter blandas samman brukar man tala om co-extrudering som lägger på ett ytterligare lager i processen. Innan plastformen skapas matas pellets eller ett granulat in med hjälp av ett munstycke. Cylinderväggen värms därefter upp som ökar trycker vilket låter plasten tryckas ut och få den formen som eftersträvas. Om det är fråga om tillverknings av plaströr så klipps dessa sedan av i önskade längder.process-efter-extrudering

Vid tillverkning av plaströr är det också viktigt att ta hänsyn till verka egenskaper plasten ska. Exempelvis kan man behöva rör som tål syra eller extrem värme. Allt detta måste tas i beaktning innan tillverkningen sätter igång.

Formsprutning är den metod som används för att tillverka annat än plaströr. Det är formarna som av namnet framgår, avgör den slutgiltiga formen. Extrudering är istället en kontinuerlig process.

När produkten är färdig går det att få den efterbehandlad på olika sätt. Det kan då handla om borrning eller fräsning, men också böjning eller stansning. Detta måste man ta upp i förväg med företaget som utför arbetet. När allting är klart kan produkten levereras. Båda metoderna är kostnadseffektiva och borgar för hög kvalité.

marcus / februari 10, 2015 / Plastprodukter / 0 Comments